108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Аурета Василева

старши учител

Образование: висше, магистързавършено в СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София

Специалност:  Българска филология 

Квалификация: Специалист по български език и литература. Притежава ІІ ПКС от  ЦИУУ. Магистър по Клинична социална работа, придобит в НБУ. 

Педагогически стаж: преподава в 108. СУ "Никола Беловеждов" 21 години 

Награди:  Конкурс за учители творци, 2010, 2011 г. Конкурс за есе "Частица от теб е целият свят за друг“, свързано с трансплантацията, 2015 год. Сътрудник на в-к „Учителско дело“.  Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития