108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София

02 979-08-99 Карта на сайта

108 СУ "Никола Беловеждов"
Иновативно училище по предприемачество

Антония Маринова

учител

Образование: висше, магистър, завършено в СУ„Св.Климент Охридски“гр.София. 

Специалност:Предучилищна и начална училищна педагогика“

КвалификацииУчител начален етап (IV клас) „Иновативни педагогически технологии в училищното образование“Компютърно моделиране„Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците“, Развитие на ключови компетентности в начален етап в контекста на новите учебни програми“. 

Трудов стаж: От 2012 г. е учител в  108. СУ „Никола Беловеждов“. 

Философия на преподаване: „Аз вярвам в равния шанс на всички деца“

 Нашият екип

108 СУ "Никола Беловеждов"

История и цели

Прочети още

Календар събития