108 СУ "Никола Беловеждов" гр. София        Тел: 02 979-08-99 | Mail: info@108su.net


Училищен учебен план VI клас

 

              VI КЛАС  

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VI А, Б, В  клас  за учебната 2019/2020г.